DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN ĐẶC BIỆT

DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN ĐẶC BIỆT

- Di dời nhà máy hoặc thiết bị dự án: Dịch vụ di dời độc đáo để quý khách có thể sản xuất sản phẩm của mình và phân phối ở mọi nơi.

- Dịch vụ đóng gói chuyên nghiệp: Nhiều vật liệu đóng gói: bộ đếm thời gian, thùng gỗ, thùng xốp, thùng khí, thùng chân không, kim loại, thép.

- Tháo dỡ và lắp ráp lại: Chuyên môn về máy móc và công nghệ cho phép quý khách nghỉ ngơi và tập trung vào việc kinh doanh của mình một cách hiệu quả.

- Kho ngoại quan và kho phi ngoại quan: Hợp đồng không gian ổn định để cung cấp cho quý khách phí lưu trữ cạnh tranh và đầy đủ dịch vụ để hỗ trợ quý khách trong / ngoài kho.

- Lưu trữ đặc biệt: Hệ thống kho bãi hiện đại hoặc sàn lưu trữ cho công nghệ cao quá khổ được áp dụng để bảo vệ hàng hóa giá trị của quý khách 24/7.

- Chuyên vận chuyển: Trans Pacific Global thiết kế cách vận chuyển đặc biệt theo yêu cầu đặc biệt của quý khách để đảm bảo việc vận chuyển an toàn và đến đích với chi phí thấp và được xử lý chuyên nghiệp.

 

Design by Flatcloud