DỊCH VỤ - TRANS PACIFIC GLOBAL

DỊCH VỤ

Hàng Dự Án

DỊCH VỤ DỰ ÁN TOÀN CẦU Tư vấn & Lập kế hoạch dự án: + Hệ thống đại lý dự án đặc biệt trong lĩnh vực này + Khảo sát...

Khai Báo Thuế Hải Quan

Theo Quyết định số 2761 / QĐ-TCHQ ngày 22/09/2015, TPG là một trong những công ty tiên phong tại Việt Nam được công nhận là đại lý hải quan. Nhân...

Chuyển Hàng Door to Door

Vận chuyển hàng Door to Door •Đưa hàng từ kho ra cảng và ngược lại •Làm thủ tục hải quan xuất nhập 2 đầu •Theo dõi chứng từ xuất nhập...

Vận Tải Nội Địa

TPG có dịch vụ vận tải nội địa theo nhiều phương thức: bằng xe tải, đường sắt, đường biển. TPG phát triển các dòng xe tải đa năng, hiện đại,...

Dịch Vụ Chuyển Phát Nhanh

Dịch vụ chuyển phát nhanh Dịch vụ chuyển phát nhanh thư, tài liệu, vật phẩm, hàng hóa từ người gửi đến người nhận giữa Việt Nam trong nước và các...

Bảo Hiểm Hàng Hóa

Những nội dung cơ bản của bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biểnI -Đặc điểm và trách nhiệm của các bên liên quan trong quá...

REGISTER ACCOUNT

    FORGOT YOUR USER ID/PASSWORD